Đánh dấu những sự kiện, hoạt động nổi bật của Hệ thống TMV Ngọc Dung. Đồng thời đây còn là kênh giao lưu, chia sẻ, trao đổi thông tin cũng như tạo sự kết nối với quý khách hàng.

'Dạ tiệc Phượng Hoàng' : Kỷ niệm 20 năm thành lập TMV Ngọc Dung
9/18/2018 9:53:04 AM
'Dạ tiệc Phượng Hoàng' : Kỷ niệm 20 năm thành lập TMV Ngọc Dung
9/18/2018 9:53:04 AM
Đài truyền hình Bình Thuận đưa tin về hoạt động khai trương của Thẩm mỹ viện Ngọc Dung Phan Thiết
9/18/2018 9:50:14 AM
Đài truyền hình Bình Thuận đưa tin về sự kiện khai trương TMV Ngọc Dung Phan Thiết
9/18/2018 9:50:45 AM
Ca sĩ Will trả lời phỏng vấn tại Dạ tiệc Nhan Sắc mừng khai trương TMV Ngọc Dung Phan Thiết
9/18/2018 10:08:41 AM
Will hát live " Em chưa 18" tại sự kiện mừng khai trương TMV Ngọc Dung chi nhánh Phan Thiết
9/18/2018 10:09:28 AM
Will hát live " Bóng bóng bang bang" tại sự kiện khai trương Thẩm mỹ viện Ngọc Dung Phan Thiết
9/18/2018 10:09:58 AM