Đánh dấu những sự kiện, hoạt động nổi bật của Hệ thống TMV Ngọc Dung. Đồng thời đây còn là kênh giao lưu, chia sẻ, trao đổi thông tin cũng như tạo sự kết nối với quý khách hàng.

Livestream số 31: Tư vấn thực tế dịch vụ Super Hifu - Trẻ hóa da cao cấp
11/16/2018 11:14:27 AM
Livestream số 31: Tư vấn thực tế dịch vụ Super Hifu - Trẻ hóa da cao cấp
11/16/2018 11:14:27 AM
Livestream số 30: Tư vấn thực tế dịch vụ Phun Môi Pha Lê
11/16/2018 10:19:05 AM
Livestream số 29: Tư vấn thực tế dịch vụ Quang Đông Mỡ
11/16/2018 10:18:39 AM
Livestream số 28: Tư vấn thực tế dịch vụ Phun Môi Phủ Collagen
11/16/2018 10:54:26 AM
Livestream số 27: Tư vấn thực tế dịch vụ Dẫn truyền Protein
11/1/2018 4:56:44 PM
Livestream số 26: Tư vấn dịch vụ giảm mỡ công nghệ Mỹ - Ultra Slim
11/1/2018 2:59:13 PM