Đây là nơi ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của tập thể ban lãnh đạo và nhân viên cũng như các thành tựu, giải thưởng danh giá mà Hệ thống TMV Ngọc Dung nỗ lực, phấn đấu suốt chặng đường phát triển. 

TMV Ngọc Dung vinh dự đạt “Top 10 thương hiệu, nhãn hiệu độc quyền uy tín tại Việt Nam 2017”
Hệ thống TMV Ngọc Dung Vinh dự đón nhận Giải thưởng " Sản phẩm - dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng 2017"
Đồng giá 199k